ROKA PARENT ALERTER ZAKAJ UPORABLJATI KAJ PROGRAM ZMORE KONTAKTIRAJTE NAS
 

Kaj prinese Parent Alerter učencem
Parent Alerter o dogodkih v šoli obvešča tudi učence. Tako ti zvedo:
  • rezultate pisnih preverjenj znanj,
  • podatke o izvenšolskih dejavnostih,
  • odpoved športnega ali kulturnega dne,
  • informacije o razrednih urah,
  • odpoved kontrolne naloge,
  • ostale informacije, ki jih potrebujejo
Ker učenci dobijo informacije domov, se lahko na šolske dejavnosti bolje pripravijo. S tem je šola prijetnejša in manj stresna tako za učence, kot za učitelje.