ROKA PARENT ALERTER ZAKAJ UPORABLJATI KAJ PROGRAM ZMORE KONTAKTIRAJTE NAS
 

Kaj prinese Parent Alerter šoli
S Parent Alerterjem šola komunicira s starši učencev. Staršem na ta način sporoča vse informacije o dogodkih v šoli, in informacije, ki jih starši potrebujejo za pravilno vzgojo otrok. Šola staršem sporoča:
  • kdaj je govorilna ura
  • Katere ocene je otrok dobil
  • da je otrok manjkal pri pouku
  • da je manjkal pri pouku, ko so pisali test
  • da je bil otrok pohvaljen
  • da je dobil ukor
  • ostale informacije, ki zanimajo starše
Te informacije pomagajo staršem pri vzgoji in izobraževanju otrok. S tem se poveča osveščenost staršev, da je izobrazba njihovega otroka pomembna. Starši spoznajo, da za otroka ni pametno, da manjka pri pouku in da se neprimerno obnaša. Preko tega je manjkanj v šoli vedno manj in ocene učencev se dvignejo. Z uporabo Parent Alerterja doseže šola boljši učni uspeh in tudi boljšo izobrazbo učencev. Učenci so bolj dovzetni za znanje, zato je delo učiteljev veliko lažje. Učiteljem ni potrebno testov tolikokrat ponavljati, saj je manj izostankov od pouka. Prav tako učiteljem ni potrebno otrok vzgajati, temveč se lahko posvetijo izobraževanju le teh.