ROKA ODJEL ZAŠTO TREBAMO KARTOMAT NAŠI KARTOMATI TIJEK KUPOVINE KONTAKTIRAJTE NAS
 

Kriza poslijepodne
Poslije podne i navečer red za ulaznice je velik. Kupac lako odustane od odlaska u kino i na sam pogled na red. Za neke ljude je cijena ulaznice uz nervozno čekanje, previsoka. Danas su ljudi vrlo zahtjevni. Za neke ljude nije važno ako stvar koju želi lako dobi (danas se može dobiti sve ), već kada to može dobiti. U toj namjeri, da bi pridobili zahtjevnije stranke, ponudite im alternativno plaćanje. Ponudite im plaćanje putem interneta ili kartomata.

Naš savjet je: skratite redove za ulaznice, koliko je to moguće. Ako ćete čekati, izgubit ćete velik dio filmskih zanesenjaka.